Avances de cara a reapertura de Radio Boiro

Nas ultimas semanas, o Concello de Boiro comezou a traballar para reabrir a radio municipal que estivo pechada desde o 2015. O lugar onde estará emprazada será o mesmo que ocupaba tradicionalmente, unhas dependencias na Casa da Cultura de Boiro, no que se estiveron efectuando arranxos co obxectivo de poñela en funcionamento.

Primeiramente, procedeuse cunha revisión do material existente, xa que algunhas cousas se destinaran para diversos usos; mentres que outras, tales coma aparellos electrónicos, estaban obsoletos.

Actualmente, despois da primeira fase de posta en funcionamento e probas para poder volver a emitir, atópanse traballando no deseño dunha programación para regresar ás ondas. Segundo manifestan desde o Concello, a idea desta nova radio é manter a esencia que sempre tivo Radio Boiro: ser unha ferramenta de comunicación pensada por e para a veciñanza, pero adaptala aos novos tempos. Neste senso, entenden que o referido medio de comunicación mudou significativamente nos últimos anos, polo que Radio Boiro ten que adecuarse e chegar así a máis xente. Por todo isto, sinalan que se pretende facer unha radio actual e dinámica, que non estea supeditada á emisión analóxica, senón que as emisións se poidan recuperar e escoitalas vía podcast.