A Escola de Música de Rianxo recibirá unha axuda de Educación

A Consellería de Educación publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia os datos referidos ás axudas para as escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro, ás que se destina un orzamento total de 165.000 euros. En total concédense axudas a 23 iniciativas locais de ensino. Entre elas atópase a Escola de Música de Rianxo, á que se lle asignou unha contía de 10.141,14 euros.

Segundo informa a Consellería, o obxectivo destas axudas é “potenciar o funcionamento dos centros que imparten ensinanzas de música non regradas” e “prestar apoio ás iniciativas para o fomento e difusión desta formación por parte das entidades sen ánimo de lucro que teñen entre os seus fins a formación musical”.