Stop Deshaucios solicita a mediación da Fiscalía Superior de Xustiza de Galicia para axudar ás familias sen fogar

A Plataforma Stop Deshaucios Barbanza vén de enviar un escrito á Fiscalía Superior de Xustiza de Galicia para lograr a súa intervención-mediación na situación de emerxencia que viven múltiples familias da nosa comarca e de toda a xeografía galega e que se atopan en risco de desaloxo pola imposibilidade de efectuar os pagos dos alugueres ou das hipotecas e todo isto, sinala a plataforma, “malia estar dispoñíbel un importante número de vivendas baleiras, moitas delas pertencentes a entidades bancarias e á Sareb, que poderían ser fogares de acollida para o seu realoxo”.

A organización lémbralle a Fiscalía que “nos últimos tempos os casos de desafiuzamentos nos concellos galegos non para de medrar”. Por estes outros motivos, a plataforma reflicte na súa misiva a “nosa preocupación pola necesidade de que haxa unha maior coordinación, relación e contacto entre os diferentes xulgados de primeira instancia e instrución de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e os responsábeis da Consellería de Vivenda, Xustiza e Presidencia da Xunta Galicia”, unha coordinación que redundaría nunha meirande eficacia á hora de enfrontárense aos “numerosos desaloxos das familias”, ás que, por outra banda, “non se lles ofrece unha garantía de alternativa habitacional” en caso de necesidade.

A plataforma explica na súa petición que “somos conscientes de que todo é cuestión de vontade política”, e que “o dereito á vivenda ten que estar garantido na realidade, ademais de estar recoñecido no artigo 47 da Constitución Española, no artigo 25 da Declaración dos Dereitos Humano e no artigo 11 do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais”.