Os socialistas de Ribeira piden que se arranxen as filtracións de auga no cemiterio de Palmeira

O PSOE de Ribeira que lidera José Vilas vén de presentar perante o Concello unha petición para o arranxo das filtracións de auga nos nichos da vertente sur do cemiterio de Palmeira, motivadas pola entrada de auga da chuvia e agravadas polos episodios continuos de temporais que estamos a encadear este outono.

Segundo sinala o PSdG local, en días de copiosa pluviometría como os desta semana e a anterior, os panteóns da beira sur do camposanto de San Pedro aparecen asolagados de auga, descoñecéndose, a falta dunha supervisión máis exhaustiva, se a permeabilidade proceda de deficiencias nas paredes ou do teito das criptas.

En virtude do devandito, os socialistas presentaron un rogo para que se proceda á revisión pormenorizada das instalacións e proceda ao arranxo dos elementos, “xa sexan as teitumes ou paredes laterais dos nichos”, para deste xeito achegar o mellor servizo posíbel ás veciñas e veciños titulares das sepulturas.