Os socialistas de Ribeira formularán preguntas en pleno relativas ás obras na rúa Insuabela

Cedida por PSdeG-PSOE de Ribeira

Unha serie de cuestións sobre a actuación desenvolvida na rúa Insuabela, na parroquia de Aguiño, serán presentadas no pleno de Ribeira por parte do grupo municipal do PSdeG-PSOE.

Segundo os socialistas, as obras na citada vía “teñen tintes de estar xa rematadas, tras unha boa renovación de servizos, colocación de bordillo, pavimentación de aceras e calzada con aglomerado asfáltico.” Engaden que algúns usuarios sufriron accidentes de tráfico de distinta magnitude “quizás pola velocidade, pola falta de sinalización ou pola falta de pintado da vía pública.”

O grupo municipal precisa que na marxe esquerda, no sentido de circulación, realizáronse unhas xardineiras, as cales sobresaen da beirarrúa, co obxectivo colocar árbores ou plantas.

Por todo o exposto, farán as seguintes preguntas: “1.- Sr. Alcalde, cal é motivo de que na calzada non estea pintada a zona de rodadura, e aparcamento? 2.- A falta de sinalización vertical, e horizontal na vía, provoca que algúns ‘despistados’ vaian en sentido contrario. Poden colocarse os sinais oportunos? 3.- Vanse a plantar as árbores nos lugares habilitados ao efecto? 4.- Estas carencias sinaladas, non estaban no proxecto de obra? 5.- Porqué non se remataron as beirarrúas na marxe esquerda entrando, con muros de bloque de formigón que afean, e obstaculizan a calzada?”