Boiro reforzará o cadro de persoal do servizo de limpeza

O Concello de Boiro está levando a cabo un proceso de selección para a contratación de traballadores para o servizo de limpeza. Nos últimos días, recibíronse demandas por parte de veciñanza de diversos núcleos do municipio pola falta de persoal neste ámbito. Neste senso, desde o Concello apuntan que a razón da ausencia de traballadores radica na finalización do contrato dalgúns operarios deste departamento, unido á baixa prolongada doutros traballadores do mesmo servizo.

Así, afirman que para facer fronte a esta situación estase trasladando, en días alternos, a persoal encargado de facer a limpeza no casco urbano aos lugares máis afectados, os cales son Cabo de Cruz e Escarabote, para realizar as tarefas de mantemento necesarias. Ademais, os membros de Protección Civil efectúan labores de limpeza para mitigar esta situación.

Por todo isto, estase ultimando a lista de contratación de peóns que permitirá a incorporación de novos traballadores e a normalización do servizo en tódolos núcleos do municipio.

Desde o Concello de Boiro lamentan as molestias e os problemas derivados desta situación, especialmente, en Escarabote e Cabo de Cruz cunha ausencia de persoal máis acusada, e agárdase poder normalizar canto antes o servizo.