Boiro Novo solicita medidas urxentes para garantir a seguridade nos accesos ao CEIP de Escarabote

A agrupación Boiro Novo, liderada por Dores Torrado Ares, vén de presentar unha moción, con vistas a ser debatida e aprobada no seguinte pleno, para a realización inmediata e urxente de actuacións que melloren a seguridade viaria e a accesibilidade na estrada de acceso ao CEIP de Escarabote.

Entre os motivos que se esgrimen para o desenvolvemento dos arranxos figura a necesidade de garantir un tránsito seguro para o alumnado especialmente nos intres de saída e de entrada dos escolares, unha necesidade que debe ser extensíbel a todos os centros educativos do concello, sinala Boiro Novo.

Amais do devandito, a agrupación política local reflicte as demandas da comunidade educativa do CEIP de Escarabote (ANPA e profesorado), cuxos integrantes levan tempo solicitando actuacións prioritarias na contorna das instalacións do centro de ensino que “garantan a seguridade e accesibilidade ao centro”, especialmente nos devanditos momentos de máis fluxo de persoas e vehículos.

Por outra banda, Boiro Novo lembra que “na lexislatura anterior, o noso grupo municipal xa demandou en reiteradas ocasións estas actuacións, que non foron executadas, polo que consideramos que estas obras deben ser prioritarias neste novo mandato”.

Por este motivos, solicitan a construción dun novo treito de beirarrúas que conecte a existente coa entrada ao recinto escolar; a instalación dunha pasarela cuberta dende o portal de acceso exterior á zona de aulas, para facilitar a entrada do alumnado e as súas familias sen mollarse; realizar melloras de seguridade viaria como é o pintado dos pasos de peóns, sinalización de zonas habilitadas para o estacionamento e o reforzo de puntos de luz na contorna do centro de ensino”. Asemade, o grupo que lidera Dores Torrado pon o foco na urxencia de levar a cabo medidas que aseguren a accesibilidade integral ao recinto escolar, como sinalar unha praza de reserva de aparcamento para persoas con diversidade funcional “o máis próxima posible á rampla existente neste centro”.