Barbanza rexistra un aumento de 218 desempregados no mes de outubro

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de publicar os datos correspondentes ao mes de outubro sobre o paro en Galicia. Nos catro concellos que conforman Arousa Norte, prodúcese unha subida xeneralizada. Respecto ao mes de setembro, Ribeira lidera a perda de postos de traballo con 92 desempregados máis, seguido de Boiro con 72, Rianxo con 48 e A Pobra do Caramiñal con 6. Polo tanto, produciuse un aumento de 218 persoas que quedaron sen traballo. Deste xeito, refléxase un total de 3.348 desempregados, dos cales 1.248 correspóndense con Ribeira, 455 coa Pobra, 1.030 con Boiro e 615 con Rianxo.

Tamén se observa un número moito máis elevado nos parados maiores de 25 anos en comparación aos que non superan esa idade. Así, en Ribeira confróntanse os 1.189 aos 59, na Pobra os 440 aos 15, en Boiro os 953 aos 77 e en Rianxo os 580 aos 35. O mesmo sucede en canto aos sexos, pois hai máis mulleres desempregadas ca homes. En Ribeira confróntanse as 788 aos 460, na Pobra as 267 aos 188, en Boiro as 633 aos 397 e en Rianxo as 366 aos 249.