Aprobada a construción dunha nova Biblioteca municipal e rexeitada a proposta sobre o topónimo de Ribeira

01 Outubro 2019

20191001. Ribeira celebrou na tarde de onte a sesión plenaria correspondente ao mes de setembro, a cal contou coa ausencia de Herminia Pouso, do PBBI. Ademais, numerosa veciñanza permaneceu no salón ata que se rematou de tratar a proposición presentada por Suma Ribeira, en relación á depuradora de mexillón que se pretende instalar no peirao da parroquia de Castiñeiras.

Primeiramente procedeuse á aprobación por asentimento da acta do pleno extraordinario do 23 de agosto para, a continuación, abordar a conta xeral do exercicio de 2018, no que a concelleira do PP, Ana Barreiro, expuxo que “a conta xeral é un documento de carácter inminentemente técnico, aquí non se está entrando no contido de como se dedican os cartos, senón simplemente é un balance das contas desde un punto de vista dos membros do pleno. O feito de votar afirmativamente á aprobación da conta xeral amosa unicamente a conformidade da corporación coa afirmación de que este reflicta a imaxe fiel da situación económico financeira e patrimonial da entidade.” Este punto saíu adiante cos votos a favor do PP, a pesar dos votos en contra do PBBI e BNG, así como a abstención do PSdeG-PSOE e Suma Ribeira.

Os asuntos que foron aprobados por unanimidade foron o inicio do expediente de cesión en propiedade dos terreos a AMBAR; a modificación puntual da ordenanza 8.3 das normas urbanísticas do PXOM de Ribeira; a proposición do BNG sobre a construción da Biblioteca municipal pública de Ribeira; a proposición do PSdeG-PSOE sobre o saneamento no lugar de Canaveiro, en Oleiros; e a proposición do PBBI relativa á elaboración dun estudo sobre as necesidades das persoas maiores que viven soas.

Respecto ao punto da proposición sobre o proxecto da depuradora de mariscos no porto de Castiñeiras presentada por Suma Ribeira, o PP presentou unha emenda na que, tal e como explicou a edil María Sampedro, “os servizos técnicos e xurídicos do Concello, no ámbito das súas competencias, extremen cantas medidas e precaucións dispoña a normativa legal sobre as condicións ambientais, urbanísticas e de seguridade que deben de reunir a autorización do proxecto de depuradora de mariscos no porto de Castiñeiras.” Esta emenda non foi aprobada, pois só contou cos votos a favor do PP, mentres que a proposición de Suma Ribeira saíu adiante cos votos favorables de tódolos grupos municipais e a abstención do PP.

Tamén foi aprobada cos votos favorables de tódalas forzas, exceptuando ao PP que votou en contra, a proposición do PBBI sobre a habilitación de aparcamento para os familiares dos usuarios do Centro de Día de Alzhéimer. Nesta cuestión, o rexedor Manuel Ruiz advertiu que “o señor alcalde non vai cumprir unha proposición que é ilegal e que, a parte diso, ningún veciño lla expuxo directamente ao señor alcalde, que si solucionou as peticións da dirección dos dous centros. Polo tanto, a partir de aí, que saiba que ningún concelleiro lle imos permitir aparcar nos carga e descarga.”

Así mesmo, abordouse a proposición do PSdeG-PSOE sobre o acatamento da lexislación vixente de normalización lingüística para o concello de Ribeira. Desta maneira, o topónimo de Ribeira volvía a pleno da man dos socialistas que expoñían que “debe inscribirse con ‘b’.” A esta proposta substituíuselle o primeiro punto e engadíronse dous por parte do BNG. A cuestión non foi aprobada, xa que contou co rexeitamento do PP e de Emilio Andrés González Regueira, do PBBI; mentres que tivo os votos a favor do PSdeG-PSOE, BNG, Suma Ribeira e catro concelleiros do PBBI, así como a abstención de Lola Elorduy, pertencente a esta última formación. O alcalde Manuel Ruiz manifestou que “se lle parece, posto que queda por votar a emenda do PP, eu si estou disposto a dialogar con tódolos grupos durante este mes. Retiramos a nosa emenda e ofrezo a tódolos grupos de intentar buscar unha postura do consenso, que non divida a este pobo.”

Outros dos puntos a tratar foi a proposición de Suma Ribeira sobre o rexeitamento ao depósito de lodos nas inmediacións da illa de Sálvora ou outro lugar da ría de Arousa. O PP presentou unha emenda a este respecto que explicou o concelleiro Ramón Doval, “instar á Xunta de Galicia á elaboración conforme á normativa vixente e ás directrices existentes ao respecto deste tipo de actuacións dunha proposta alternativa e sustentable para o depósito dos áridos procedentes da dragaxe do río Lérez, de tal forma que se garanta que estes non afectarán a ningunha das rías galegas, nomeadamente á ría de Arousa.” A emenda non saíu adiante ao contar só cos votos favorables do PP e os votos en contra do resto de grupos municipais. Deste xeito, foi aprobada a proposta de Suma Ribeira coa conformidade de tódalas forzas, exceptuando ao PP.

Na sesión plenaria tamén se deu conta da resolución da Alcaldía sobre a adscrición concreta a cada comisión informativa dos membros da corporación; do decreto de Alcaldía sobre delegación da sinatura do alcalde do padrón de habitantes; do decreto da Alcaldía sobre a delegación da sinatura do alcalde en trámites ordinarios; o informe de morosidade e do período medio de pago global segundo o RD 635/2014, relativos ao 2° trimestre de 2019; o informe sobre resumo dos resultados do control interno e informes do control financeiro; as liñas fundamentais do orzamento de 2020; e os decretos da Alcaldía (art. 42 do ROF).

Finalmente procedeuse a abordar cuestións que quedaran pendentes do anterior pleno coma, por exemplo, a demora das obras no aparcamento disuasorio de Agro do Prego (PSdeG-PSOE); as obras na rúa Fernández Bermúdez (PSdeG-PSOE); as actuacións na rúa Revaleiras (PSdeG-PSOE); as verteduras no río Paxariños (BNG); pasos de peóns elevados no porto de Palmeira (PSdeG-PSOE); o Plan Madruga do colexio de Palmeira (PSdeG-PSOE); a ampliación do horario da Biblioteca municipal (PSdeG-PSOE); a retirada de postes do medio da calzada en Palmeira (PSdeG-PSOE); o aviso sobre a retirada de embarcacións en varios areais do municipio (PSdeG-PSOE); a dotación á rúa Canarias dun espello panorámico convexo (PSdeG-PSOE); e a tramitación dun expediente de subsanación de discrepancias no Concello, tomando parte para defender o dominio público (PSdeG-PSOE).

Outros artigos

Falece unha ribeirense de 50 anos atopada no chan da súa casa

Unha muller de 50 anos, cuxa identidade responde as iniciais T.M.M., faleceu esta noite na súa casa da céntrica Rúa Méndez Núñez, de Ribeira. Segundo informa o Diario de Arousa , foi a súa parella a que ao redor das oito do serán chamou o 112 para comunicar que non...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Oporto”. Alberto Barciela

“Oporto”. Alberto Barciela

Oporto puede seguirse en el sentido serpenteante de un río, o en la vertical de un océano, ascenderse o descenderse por meandros encajados en calles que a veces semejan acantilados, que siempre se precipitan hacia agua, una urbe universal cerca del tiempo que le tocó...