Adxudicadas as obras de renovación do firme de novos tramos da DP-7103 e da DP-3301

20191009. A Deputación da Coruña acolleu hoxe a sinatura dos contratos para a execución das obras de renovación e mellora do firme de novos tramos das estradas provinciais DP-7103 de Laranga a Olveira por Seráns -entre Porto do Son e Ribeira- e DP-3301 de Rianxo a Bexo por Isorna -entre os concellos de Rianxo e Dodro-. Ambas adxudicacións suman un investimento de 326.419 euros para continuar as obras de mellora do firme destas vías provinciais.

As obras desta nova fase de mellora do firme da DP-7103 foron adxudicadas por 187.810 euros á empresa Leonardo Miguélez, cunha duración estimada de catro meses. Deste xeito, afectarán ao tramo comprendido entre os punto quilométricos 4+600, á altura do lugar de Seráns, e 7+280, dando continuidade ás xa acometidas pola área provincial de Vías e Obras nos primeiros 4’6 quilómetros da estrada.

Consistirán principalmente no estendido dunha capa de mestura bituminosa en quente de cinco centímetros de espesor, así coma o fresado mediante medios mecánicos e a demolición do pavimento nos puntos onde se atopa máis deteriorado  nas interseccións con outras vías.

Nos tramos máis antigos da estrada, tamén se procederá ao estendido e compactado dunha capa de grava de 15 centímetros, co obxectivo de mellorar as condicións do firme. Posteriormente, aplicarase un triplo tratamento asfáltico.

Ademais destes traballos, levaranse a cabo tarefas complementarias para garantir a seguridade e conservación da vía, coma a apertura e limpeza das gabias, a roza das malezas, o acondicionamento das beiravías ou a reposición das marcas viarias.

Por outra banda, a institución provincial tamén albergou a firma do contrato para continuar coas obras de pavimentación e mellora da estrada provincial DP-3301 de Rianxo a Bexo por Isorna, no tramo que vai do punto quilométrico 10+200 ao 12+810, investindo 138.609 euros.  Estas actuacións continuarán a mellora xa levada a cabo no firme da vía nos cinco quilómetros que van do punto quilométrico 5 ao 10+200.

Ao igual que no caso anterior, os traballos incluirán a limpeza e roza das cunetas e beiravías, a reparación e fresado de varios puntos especialmente danados da plataforma da estrada  e dotación dunha nova capa de rodaxe en todo o ancho da calzada mediante o estendido dunha capa de mestura bituminosa en quente.

Da mesma maneira, contémplase o pintado das marcas viarias do eixe e os bordes da estrada, así coma o repintado dos pasos de peóns, símbolos e cebreados. O prazo de execución dos traballos é de catro meses.