A corporación municipal de Boiro aproba a conta xeral de 2018

20191001. Boiro celebrou onte unha sesión plenaria extraordinaria na que se debateron dous puntos e que contou coa ausencia de Juan José Dieste e Beatriz Deus, concelleiros do PP, e de Carlos Rodríguez, representante de Ciudadanos.

A primeira das cuestións a abordar foi a aprobación da conta xeral de 2018 que saíu adiante cos votos a favor do PSdeG-PSOE, PP e IC Boiro, a pesar dos votos en contra de Boiro Novo e a abstención do BNG.

Por outra banda, procedeuse á aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos para o pago de facturas e aprobación inicial do expediente de modificación de créditos núm. 13/2019. Este asunto tamén saíu adiante cos votos favorables do PSdeG-PSOE e PP, exceptuando as abstencións do BNG, Boiro Novo e IC Boiro.