Usuarios do centro de día de enfermos de Alzheimer de Ribeira solicitan prazas para aparcar

20190920.- Familiares de usuarios do centro de día de enfermos de Alzheimer de Ribeira, solicitan o PBBI que pida o concello que se habiliten prazas de aparcamento nas súas inmediacións para o seu uso nas horas de entrada e de saída das devanditas instalacións.

Os usuarios dirixironse o “Partido Barbanza Independente” para amosarlle que lles resulta imposible atopar eses espazos nas inmediacións do devandito centro de día xestionado por Agadea para poder levar e recoller aos seus familiares, sobre todo os que teñen dificultades de mobilidade reducida.

Para que non se teñan que eliminar prazas de aparcamento nesa zona da Avenida do Malecón, desde o Partido Barbanza Independente consideran que a zona de carga e descarga existente diante da Pastelería Fina e as súas proximidades podería ser un bo lugar para que eses familiares poidan estacionar os seus vehículos por uns instantes para deixar ou recoller aos usuarios do centro de día. Para iso, din, bastaría con incluílos como usuarios deses espazos, fixándose un tempo limitado para que poidan proceder co xa mencionado, repartindo o seu uso cos vehículos de carga e descarga. Desde PBBI consideran conveniente que se amplíe nun metro a rampla existente para que poidan acceder á beirarrúa as persoas con mobilidade reducida e que se desprazan en cadeiras de rodas ou similares. Trataríase, din, dunha obra que ben podería realizar o persoal da Brigada Municipal de Obras e Servizos e cuxo custo sería reducido.

O grupo municipal do Partido Barbanza Independente ( PBBI) insta nun escrito o pleno da corporación municipal de Ribeira á adopción das medidas necesarias para o acondicionamento da zona de aparcadoiro e de rampa de acceso para o centro de día de enfermos de Alzheimer