Sálvora conta xa co seu plan de acción ante un posíbel risco medioambiental

20190807 As Consellerías de Medio Ambiente e Mar presentaron hoxe o que sería, nas súas palabras, “o primeiro plan de continxencia por contaminación mariña accidental do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia”. Trátase dun informe desenvolvido polas ditas consellerías a partir dos traballos feitos polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) xunto coa dirección do Parque Nacional da Illas Atlánticas e en colaboración coa Universidade de Vigo e o Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR).

O documento ten como obxectivo mellorar a protección dos valores patrimoniais que atesoura o arquipélago galego de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. Trátase, basicamente, do manual marco de actuación fronte a unha hipotética e probábel emerxencia ambiental derivada dun naufraxio, un encallamento ou un alcance entre buques (moitos dos cales navegan pola nosa costa con materiais moi contaminantes).

Presentación do plan de contixencia

Segundo fan saber as consellerías, o plan de continxencias deseñado para o parque nacional axústase aos criterios e requirimentos do Sistema Nacional de Resposta ante este tipo de eventualidades, pero parte dunha análise de riscos específica de cada illa, para identificar os distintos niveis de exposición. Ademais, nel se determina o procedemento a seguir ante unha situación de contaminación mariña accidental, disponse a estrutura organizativa que interviría na resposta e dita os procedementos de limpeza e descontaminación que se deben seguir.