O parque infantil da Casa do Mar de Corrubedo precisa axustes de mantemento

20190819 Os parques infantís da nosa comarca reciben estes días un extra de afluencia: ao relativamente bo tempo reinante súmase o feito de estarmos en período estival e, tamén, a importante presenza de visitantes nas nosas vilas. Todo isto desencadea un meirande deterioro e, ao mesmo, a necesidade de asegurar o mantemento destas áreas de lecer. Estes días achegámonos a un dos parques infantís de Corrubedo (Ribeira), o emprazado na parte superior da Casa do Mar, en pleno centro da vila. O parque infantil, moi visitado estes días (Corrubedo triplica ou cuadriplica a súa poboación estes días de agosto), ten unha serie de problemas que cumpriría solucionar.

Sobre todo os referidos aos valados que separan a zona de xogo do resto da contorna, que están esnaquizados na súa base e co risco que isto implica de que unha nena ou neno sufra danos por meter os dedos na fenda (a zona de rotura). Tamén precisan arranxos algúns materiais de subida ás plataformas superiores, descolocados, e outras partes onde a pintura levantou deixando á vista o ferro da base. A estes danos miúdos que están pendentes de ser amañados súmase o parte de incidencias achegado recentemente pola veciñanza, do que dimos conta en O Barbanza, no que se incluía a necesidade de equipar a contorna con máis iluminación e de rozar o espazo de lecer e a súa contorna.