Corenta ofertas presentadas á instalación dunha rede de pluviais no polígono de Xarás, en Ribeira

20190819. Un total de corenta empresas foron presentadas a unha nova actuación consistente na instalación dunha rede de pluviais na avenida Ramiro Carregal no ribeirense polígono industrial de Xarás. Dita intervención conta cun orzamento que ascende a 217.151 euros, IVE incluído.

A día de hoxe, esta área industrial dispón dunha rede deficitaria de pluviais que rexistra ocasionalmente avarías, circulando a auga de chuvia pola calzada en gran cantidade.

Co obxecto de evitar esta situación, proxéctase unha nova rede dispoñendo un colector por cada unha das marxes das rúas principais do polígono, a base de PVC corrugado de 400 milímetros de diámetro. Ademais, nos cruces de colectores situaranse pozos de rexistro e tamén se instalarán acometidas de pluviais aos inmobles.

O prazo de execución son tres meses e o proceso para adxudicar a obra está pendente de clasificación das ofertas.

Por outra banda, ao abeiro dunha achega da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, está prevista unha segunda actuación no polígono consistente na renovación do pavimento en beirarrúas e calzada dun tramo da avenida Ramiro Carregal. O seu custe ascende a 119.600 euros, IVE incluído.