A Xunta financia axudas a programas de promoción da igualdade e loita contra a violencia de xénero

29 Agosto 2019

20190829. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria das axudas destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0’7% do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) para o ano 2019. A convocatoria deste ano conta cun orzamento de 457.068 euros.

As axudas están destinadas a entidades do terceiro sector de acción social sen ánimo de lucro e á Cruz Vermella para levar a cabo programas dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero. O importe máximo da axuda concedida a cada entidade beneficiaria será de 85.000 euros. Para optar a estas axudas, as organizacións deberán estar legalmente constituídas con dous anos de antelación e inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) da Xunta, carecer de ánimo de lucro e ter o seu domicilio social ou delegación na comunidade galega, entre outros requisitos. As entidades teñen un mes de prazo para presentar as súas solicitudes e os programas desenvolveranse en 2020.

As subvencións abarcan actuacións que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres, para lograr a eliminación de estereotipos de xénero que conducen a que as mulleres padezan unha situación de desvantaxe no eido laboral, social, persoal, económico, político e cultural. Así mesmo, subvencionaranse programas que teñan por obxecto a prevención de todas as formas de violencia contra as mulleres, segundo o recollido na Lei 11/2007 galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

No marco desta liña, subvencionaranse actuacións de acollemento, atención e asesoramento para mulleres en situación de vulnerabilidade; programas de formación destinados a mulleres en situación de vulnerabilidade e do medio rural que impulsen o emprendemento e o autoemprego co obxectivo de mellorar a súa inserción laboral; ou programas de conciliación para mulleres en situación de vulnerabilidade con actividades de coidado e atención a menores de 12 anos, persoas con discapacidade e/ou dependentes e persoas maiores. Tamén se financiarán actividades formativas para o empoderamento e participación activa das mulleres, en especial das que sofren situacións de vulnerabilidade ou as que residen no medio rural; así como actuacións para o tratamento da saúde integral e/ou sobre a sexualidade das mulleres.

Por outra banda, serán subvencionables, as accións de prevención e loita contra a violencia de xénero e apoio ás vítimas coma é o caso dos programas de acollida e aloxamento que coadxuven na protección e seguridade das vítimas da violencia de xénero e dos seus fillos e fillas, xunto con actuacións de apoio e tratamento dirixidas a mulleres vítimas da violencia e especialmente vulnerables coma mozas e adolescentes, mulleres con discapacidade, maiores, que residen no medio rural, inmigrantes ou pertencentes a minorías étnicas.

Outros artigos

Rosana Pérez reclama máis solo industrial na comarca do Barbanza

A deputada do BNG Rosana Pérez vén reclamar no Parlamento máis superficie industrial para O Barbanza, ao tempo que lembrou a “escaseza clamorosa” de solo empresarial en Barbanza Arousa, onde os catro parques empresariais existentes (Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo)...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“España no va como un cohete”. José Castro López

“España no va como un cohete”. José Castro López

La Comisión Europea eleva al 2,1 por cien el crecimiento del Producto Interior Bruto(PIB) en 2024, cuatro décimas por encima de pronósticos anteriores, prevé que Españacumplirá el objetivo del 3 por cien del déficit que exigen las reglas fiscales, espera quecontinúe...