Prazo para rehabilitar as áreas das Illas Atlánticas

A partir de mañá mércores e ata o 31 de decembro do ano 2021 poderán presentarse as solicitudes de cualificación provisional ou definitiva de
actuacións urbanísticas nas áreas de rehabilitación integral (ARI) dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas que se axusten aos requisitos esixidos. Así se recolle na resolución que publica hoxe o Diario Oficial de Galicia, que regula o procedemento para participar no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de Vivenda 2018-2021 e establece as bases das subvencións que rexerán nestas ARIs. As axudas poderán chegar ata os 17.000 euros por vivenda para intervencións de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e ata os 13.000 euros cando sexan obras de conservación, mellora da seguridade de utilización e accesibilidade