Os arqueólogos do mañá fórmanse este verán nos Castros de Neixón

A Península de Neixón nunha imaxe aérea de Arousa Norte

20190716 O Centro Arqueolóxico do Barbanza (Castros de Neixón) recunca este verán cunha actividade formativa sobre métodos para pescudar na historia a pé de chan: os sinais que deixamos ao longo dos séculos. Estamos a falar da edición 2019 do Curso de arqueoloxía práctica no Barbanza, que se celebra en agosto nos propios Castros de Neixón, en horario de mañá e de tarde. A actividade formativa vén da man do Concello de Boiro (Centro Arqueolóxico do Barbanza) e conta co grupo GEPN-AAT da USC en labores de coordinación.
O obxectivo principal deste curso e das prácticas de campo que inclúe é que “os participantes desenvolvan as competencias, habilidades e capacitación a nivel básico para a realización de tarefas propias dunha escavación arqueolóxica, coñecendo as técnicas, procedementos e métodos para este tipo de traballos”. En termos máis concretos, familiarizarase ás persoas inscritas coas técnicas de escavación máis estendidas, o emprego de ferramentas, a identificación e o rexistro de unidades estratigráficas e o tratamento previo da cultura material.
O curso desenvolverase nunha única quenda do día 5 ao 23 de agosto. Como dixemos, as prácticas levaranse a cabo na contorna arqueolóxica dos Castros de Neixón (Boiro, A Coruña), que é en si mesma un campo de probas inmellorábel: logo de todos os traballos de escavación levados a cabo, as investigacións aínda proseguen e, ademais, prometen achegar novos e interesantes achados.
O colectivo para o cal está destinado este curso é sobre todo alumnado universitario, de graos de arqueoloxía, historia, humanidades, restauración ou graos afíns.