O programa Erasmus+ incorpora ao centro boirense CEIP Santa Baia

20190709. O CEIP Santa Baia de Boiro participa no programa Erasmus+ co proxecto Alumnado con NEAE: Inclusión e Espazos Dinámicos. Desde o centro consideran que a educación é unha responsabilidade colectiva que pode axudar a aqueles alumnos que sofren unha situación de desvantaxe educativa. Deste xeito, coa formación de docentes e a concienciación do resto de membros da comunidade educativa “pódese contribuír a debilitar os factores xeradores da desigualdade e garantir a atención aos colectivos máis vulnerables para mellorar a súa formación e prever os riscos de exclusión social.”

As necesidades que presentan as organizacións que participan neste proxecto son a inclusión do gran número de alumnado con necesidades educativas especiais en diversas actividades tendo en conta os diferentes espazos dinámicos dentro e fóra da aula/centro; mellorar as metodoloxías AICLE e TIC para favorecer o proceso de ensinanza-aprendizaxe de todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria; enriquecer a competencia lingüística en linguas estranxeiras para converter ao centro bilingüe en plurilingüe; deseñar actividades efectivas para mellorar o traballo por proxectos e por recunchos en Educación Infantil e Primaria; así como, elaborar varios supostos que promovan a participación do alumnado na dinámica da biblioteca como eixo vertebrador do centro e tamén conseguir un clima acolledor e tranquilo.

Ademais, o CEIP Santa Baia participa en proxectos como seccións bilingües, PLAMBE, EDIXGAL, Patios Dinámicos, PBA (Metodoloxía por proxectos), Red Natura, EDLG, Seguridade Viaria, proxecto ELISA (USC), colaboración con Centro de Día e Amicos. Así mesmo, o centro entende que “a mellora das necesidades citadas anteriormente van favorecer a cooperación e interacción nestes proxectos e con estas entidades.”

Así, os obxectivos xerais consistirían en abordar as necesidades do alumnado mediante calquera programa ou recurso que aporte un progreso á calidade educativa do centro, así como formar ao profesorado e ao resto da comunidade educativa para conseguir unha mellora no proceso de ensinanza-aprendizaxe. O conxunto das actividades deseñadas para levar a cabo antes, durante e despois deste proxecto, “foron pensadas para que os principais beneficiarios poidan desfrutar dunha inclusión plena e satisfactoria desde un punto de vista didáctico e profesional dentro do que unha sociedade europea poida ofrecer para uns futuros cidadáns.” No momento de programar ditas actividades tiveron en conta a inclusión, o patrimonio cultural, eTwinning e evitar o fracaso e posible futuro abandono escolar.