A Xunta destina máis de 50 millóns de euros a políticas de vivenda

20190722. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, solicitou aos concellos galegos a súa colaboración para que o orzamento reservado ás políticas de vivenda, máis de 50 millóns de euros en 2019, cheguen a tódolos galegos.

Explicou que o Goberno galego inverte 52’96 millóns de euros, dos cales 26’41 se destinan a medidas e programas orientadas á rehabilitación; mentres que a parte restante, 26’55 millóns de euros, se reservan para iniciativas que teñen como obxectivo garantir o acceso á vivenda, onde destaca as axudas dirixidas aos máis mozos e ás mulleres vítimas da violencia de xénero ou de explotación sexual.

Indicou que aínda está aberto o prazo para a solicitar unha axuda ao abeiro da primeira orde para a adquisición de vivendas en centros históricos dirixida especificamente ao colectivo de menores de 35 anos, dotada de 800.000 euros. Este grupo social tamén se pode beneficiar das axudas para a adquisición de vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes ou das axudas ao alugueiro, aos que se lles abona un 50% da renda durante un período máximo de tres anos. Así mesmo, sinalou que a previsión do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) é convocar esta liña de incentivos, axudas ao alugueiro, antes de que remate o verán.

Ángeles Vázquez salientou a importancia de estar ao carón das persoas que sofren situacións de especial risco, polo que trasladou a necesidade de que os servizos sociais municipais coñezan os programas específicos para apoiar a estas persoas a iniciar un novo futuro. Lembrou que este ano por primeira vez se convocou unha liña de axudas específica para as mulleres vítimas da violencia de xénero, aos seus fillos, e a vítimas de explotación sexual, dotada con 1’6 millóns de euros. Deste xeito, cada solicitante contará con ata 225 euros ao mes para acceder á vivenda, así como a unha única axuda de 600 euros para facer fronte a gastos de contrato.

A titular de Medio Ambiente apuntou que tamén se deseñaron tres programas dirixidos especificamente aos concellos, “que en moitas ocasións teñen proxectos e iniciativas que se quedan en ideas por falta orzamento.” Salientou que os tres programas de subvencións implican poñer a disposición das administracións locais preto de 8’5 millóns de euros, para que poidan levar a cabo actuacións de rehabilitación que lles permita facilitar o acceso a unha vivenda aos seus veciños.

O IGVS deseñou varios programas específicos cos que impulsar a rehabilitación por parte dos concellos coma os programa de vivendas de mestres e de infravivenda, así como o programa de axudas do fondo de cooperación, que se poden solicitar ata o vindeiro 1 de outubro e que teñen por obxectivo financiar actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. A conselleira expresou que a este programa concreto se destinarán 6’4 millóns de euros para apoiar a través de préstamos sen xuros as actuacións, así como facilitar aos concellos a realización de actuacións subsidiarias naqueles casos nos que os propietarios das vivendas se desatendan das súas obrigas. Ademais, invitou aos concellos galegos a seguir o exemplo de varios concellos da provincia coma, por exemplo, Boiro e Ribeira, os cales xa se acolleron a este programa nas convocatorias anteriores.