320 persoas beneficiaranse do proxecto de conservación do centro de rehabilitación integral de ACEM en Santiago

A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM) puido levar a cabo no mes de agosto o proxecto de conservación do seu centro de rehabilitación integral, unha actuación moi necesaria debido ao estado que presentaba derivado do paso de tempo e o uso. Unha importante mellora da que se verán beneficiadas 320 persoas, afectadas de esclerose múltiple, párkinson, ELA e outras enfermidades neurodexenerativas e as súas familias, que reciben atención sociosanitaria no Centro.
O proxecto de “Conservación do Centro de Rehabilitación Integral de ACEM Santiago” está cofinanciado pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0.7% do IRPF, a cal é xestionada dende COGAMI.
O proxecto tiña como obxectivo facer do Centro de Rehabilitación Integral un espazo agradable onde pasar tempo e favorecer a rehabilitación física e cognitiva; para o que se melloraron as condicións e incrementaron os espazos adicados as actividades terapéuticas grupais, favorecendo a participación dun maior número de persoas.
As actuacións conlevaron unha reorganización dos espazos de traballo, acondicionamento de ditos espazos coa renovación da pintura das paredes interiores do edificio, o pulido do chan e a corrección dos deterioros derivados do paso do tempo e do uso.
Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM)
A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM) é unha entidade sen ánimo de lucro que nace no ano 1995 co fin de contribuir a mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por esta doenza, así coma a dos seus familiares e coidadores. Dende 2019 ACEM integra tamén ás persoas afectadas pola enfermidade de párkinson. No ano 2007 foi recoñecida como entidade de Utilidade Pública e no 2013 o seu Centro de Rehabilitación Integral declarado de interese municipal.
A ACEM conta con 28 anos de experiencia no colectivo de atención a persoas con discapacidade e dependencia. No seu Centro de Rehabilitación Integral ofrece unha atención multidisciplinar e integral, paliativa e preventiva a través dun equipo multidisciplinar de acción conxunta especializado no sector.
ACEM ten coma obxectivo principal mellorar a calidade de vida das persoas con Esclerose Múltiple, Párkinson, ELA, e outras enfermidades neurodexenerativas semellantes, así como a dos seus familiares e coidadores. Pertence a COGAMI, FEGADEM e a AEDEM-COCEMFE e é entidade adherida á FEP, Federación Española de Párkinson.