“O Barbanza e España xa non terán máis piratas na pesca”. Antón Luaces

30 Decembro 2022

Ata vai moi pouco tempo, a comarca barbanzana xunto coa do Morrazo, eran referentes fixos cando se falaba (ou escribía) sobre a actividade pirata de determinados buques e mariñeiros que actuaban ao chou en augas de Australia e outros países para se facer con ese outro ouro negro que aínda é a

pescada negra ou o bacallau de fondo. Esta actividade remata (ou debe rematar) pola entrada en vigor dun anteproxecto de lei de modernización do control e a inspección, e a loita contra a pesca ilegal. Unha lei para revisar e modernizar os sistemas que, malia a existencia destes, aínda ten buratos polos que a pesca ilegal, nos declarada e non regulamentada (INDNR) existe. O obxectivo desta lei non é outro que flexibilizar e modernizar o réxime de infracións e sancións en materia pesqueira. Deste xeito, España adiantarse a Europa á hora de actualizar a normativa que modernizará o sistema de control e inspeción para combater a pesca ilegal tan rentable para non poucos mariñeiros e armadores da nosa terra.

É un paso avante que da o Consello de Ministros do Goberno de España, cando a UE se enroca na negociación do novo Regulamento de Control nos trílogos.  

A norma que establece a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, percura un efecto disuasor de actividades de pesca INDNR incorporando medidas para identificar os infractores

Nacionais e para comprobar as actividades daqueles que teñan relación con barcos de terceiros países que faenen fóra das augas comunitarias. Tamén contempla mecanismos que aseguren que os produtos da pesca importados e exportados por España foron capturados seguindo as medidas internacionais de conservación e ordenación e libres de pesca IUU.

E regulación, por separado, de plans de control e inspeción é, a máis, unha norma novidosa que inclúe as accións a realizar para implementar a dixitalización e o uso das novas tecnoloxías  nos sistemas de contro. Afecta simesmo a normativa ás facultades dos servizos de infracións, ás posibles colaboracións con outras administracións públicas e as obrigas dos operadores do sector relativas ao exercicio da pesca marítima.

O réxime sancionador e a armonización co resto de sistemas de cumprimento dos Estados membros da Unión Europea é outro aspecto importante da nova normativa que estabelece para elo unha nova tipificación das infracións, introducindo un elemento de flexibilización na tipificación das condutas infratoras mediante o estabelecemento dunha serie de elementos que sigan o sistema prantexado na reforma do Regulamento de Control en curso.  

O anteproxecto do texto será consultado ao sector pesqueiro após as consultas entre os distintos ministerios, as comunidades autónomas e o Consello de Estado, así como ás organizacións dos sectores implicados. Tras a consulta co sector pesqueiro abrirase trámite de audiencia pública para que calquera interesado poda participar na elaboración do proxecto antes da súa aprobación en Consello de Ministros para a súa remisión ás Cortes.

España da así o primeiro paso para actualizar o seu sistema de control pesqueiro. Compre esperar que sexa o definitivo para erradicar absolutamente a pesca ilegal.

Outros artigos

“Valentía política”. José Manuel Pena

Salen de sus hogares, todas las semanas, en busca de alimentos, medicamentes, bonos para viajes o alguna que otra ayuda económica para gastos extraordinarios. Estas familias acuden a alguna ong ó entidad social que las ayudan desde hace décadas e incluso, a algunas de...

+

“La felicidad”. José Antonio Constenla

En este mundo tan dado a poner días, etiquetas y estadísticas a la vida, lafelicidad no podía ser menos y la Red de Soluciones para un DesarrolloSostenible, dependiente de Naciones Unidas, ha establecido una serie decriterios que permiten medir si un país ofrece...

+

“Más amenazas para Galicia”. José Castro López

En el proceso de industrialización que está proyectado, Galicia puede ganarlo todo, perotambién puede perderlo todo. En los últimos días ha perdido el corredor del hidrógenoverde Guitiriz-Zamora, fondos europeos para cinco proyectos industriales y la fábrica dellantas...

+

“Lexitimidade democrática do BNG? “. Carlos Moledo

Un coñecido neurólogo e escritor español xa falecido, Carlos Castilla del Pino, ocupado nos seus intres libres en reflexións cargadas de sentido común, deixou dito o que a todos se nos antolla obvio, “hai erros na vida, e hai vidas erradas: son cousas distintas”. A...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión