“Destruíndo pontes coa oposición”. Xurxo Ferrón Vidán

Transcorrido preto do noventa por cento dos catro anos para os que fomos elixidas as integrantes da corporación municipal, cando en SumaRibeira pensábamos que o Goberno Municipal xa tiña utilizado todas as ferramentas dispoñibles de desvalorización da oposición, o Alcalde aínda consigue sorprendernos coa súa capacidade ilimitada de xerar desconfianza entre as concelleiras que temos a ousadía de discrepar das súas verdades políticas indiscutibles.
Entoando o todo vale para atacar a quen se atreva a entorpecer o mellor, único e acertado traxecto que o goberno do PP ten definido para conseguir “o ben de Ribeira”, o alcalde, deixándose arrastrar pola súa frustración, sorpréndenos facendo pública parte dunha conversa privada que mantivo cun concelleiro na procura dun acordo de aprobación dos Orzamentos do 2022, que foron rexeitados polo Pleno.
Non é a primeira vez que o goberno municipal bota man de airear publicamente conversas privadas, ou a súa peculiar versión das mesmas, para descualificar ás discrepantes, despreocupándose, se o consideran útil, do respecto á veracidade dos feitos.
Por se fose pouco o padecido ao longo deste mandato municipal, semella que os cálculos electorais do grupo municipal do PP consideran conveniente afondar no desprestixio político, e incluso persoal, dos concelleiros da oposición. Nesta liña tamén deben considerar útil aferrarse, sen respecto á legalidade, a dificultar o acceso á información do concelleiro de SumaRibeira.
É obriga democrática dos membros da Corporación Municipal posibilitar a adopción de acordos en beneficio das veciñas e veciños. Ter que confiar en quen non é de fiar afasta do diálogo e os acordos.