“A Coruña, sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial”. Antón Luaces

Trece eran as cidades españolas -tres destas galegas: A Coruña, Santiago e Ourense- que optaban a seren sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial (Aesia). Desde este luns, 5 de decembro, A Coruña será quen dea os pasos necesarios para que tal Axencia, pioneira en España e Europa, se ubique no centenario edificio da Terraza, actual sede da cabeceira territorial de Radio Nacional de España en Galicia e unha unidade informativa de TVE.

A Axencia centralizará formulacións para analizar os límites dunhas tecnoloxías que convertirán a cidade nun dos referente tecnolóxicos de España.

A Aesia será un organisno de supervisión de Intelixencia Artificial que se encargará -entre outros cometidos- de dar cumprimento ao previsto no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que abrangue polñiticas que dan formas estruturais  dirixidas á realización de catro obxectivos tranversais: avanzar cara unha España máis verde; máis dixital; máis cohesionada  desde o punto de vista social e territorial e máis igualitaria.

Esta formulación conleva un Pacto pola Ciencia e a Innovación, no que se inxire a Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial.    

As funcións da Axencia serán determinadas na lei que estableza a súa creación: establecemento e posta en marcha de pilotos e espazos controlados de probas; definición, organización e xestión dun marco vontario de certificación para empresas que permita ofrecer garantías sobre o deseño responsable de solución dixitais; comunicación, divulgación e formación en relación a desenvolvementos e uso da intelixencia artifical ética e confiable; coordinación de actividades de observación do impacto social da intelixencia artificial; concesión de premios; actividades de asesoramento a empresas e sector público para o desenrolo e uso da intelixencia artifical; apoio no desenvolvemento e uso de sistemas de intelixencia artificial enerxéticamente eficientes e sustentables.

Requerirá inicialmente duns 40 empregados públicos con coñecementos técnicos en materias de tecnoloxías de información e comunicación, persoal con coñecementos relativos ao funcionamento da Administración, xurídicos e desenrolo normativo; persoal con experiencia en mecanismos de acreditación e certificación, así como na aplicación de marcos de seguridade de produtos; persoal de asesoría xurídica e experiencia en comunicación e visibilidade externa, de apoio administrativo e técnico.

A sede ocupará una espazo de aproximadamente 400 metros cadrados ed outgro que acubille aos pilotos que se poñan en marcha desde a Axencia. Esta non entrará en funcionamento antes de xuño de 2023.

A facturación anual das empresas do sector das TIC supera os 2.640 millóns de euros, e o 30% dos traballadores deste eido teñen a súa residencia na propia cidade (unas 57.000 persoas). A maior porcentaxe das compañías deste sector -o 25% do total- están asimesmo radicadas no municipio coruñés, e máis dun cento de empresas da área traballan neste momento na intelixencia artificial.

A decisión gubernamental de ubicaf na Coruña esta Axencia da un complemento de eficacia ao devir de Galicia no eido da intelixencia artificial.