“Vítimas das mafias” – José Manuel Pena

Unha das realidades vergonzantes que se está vivindo, cada día, en moitos pobos e cidades do noso país, son os miles de familias romanesas desestruturadas que son “captadas” para que exerzan a mendicidade, realicen actos de delincuencia menor e mesmo se adiquen a prostituírse para que logo, ese diñeiro, vaia parar a mans das redes mafiosas. Son auténticas redes de delincuencia organizadas desde Romanía. Así, hai uns 50.000 romaneses, de etnia xitana, que malviven da mendicidade e un 90% deste “negocio” esta controlado polas “mafias”, no noso país.

A pesar desta triste realidade, moitos dos nosos gobernantes seguen mirando para outro lado e como sinala a Federación de Asociacións de Romaneses en España, que denunciaron estes feitos en numerosas ocasións, os responsables políticos dixéronnos que estas situacións eran inventadas e inexistentes”. Algúns nos preguntamos, que medidas adopta o Ministerio de Asuntos Sociais, o Ministerio do Interior, as diferentes Comunidades Autónomas así como os municipios, sen esquecernos da Unión Europea así como as propias autoridades romanesas?.

Hai que pensar que a maioría destas familias, por non dicir a totalidade, viven un claro estado de marxinación, pobreza e explotación que atenta claramente contra a dignidade das persoas e son unha clara violación dos Dereitos Humanos. Padecíano no seu país de orixe e ségueno sufrindo no país de destino. Numerosas destas familias piden esmola nas rúas, mesmo con nenos pequenos, e ninguén di nada, ninguén fai nada, e todo segue igual.