Boiro contrata un servizo de auditoría para minimizar perdas de auga

A xunta de Goberno local do Concello de Boiro celebrada esta semana deu luz verde á contratación dun servizo de auditoría de abastecemento encamiñada a “minimizar perdas de auga”. As actuacións están financiadas mediante unha subvención de Augas de Galicia.

O obxectivo desta auditoría dos sistemas de abastecemento en alta e de subministración en baixa é “cuantificar as perdas de auga para deseñar un plan de actuacións detallado para minimizar as deficiencias atopadas”. Esta auditoría, sinalou o alcalde José Ramón Romero, “vainos permitir coñecer de maneira concreta as fugas de auga para evitar perdas e lograr unha maior sustentabilidade no ciclo”.

A auditoría contará cunha descrición detallada do sistema de abastecemento que recolla o inventario dos elementos como puntos de captación, equipos existentes, transporte distribución ou contadores. Ademais, recollerá o detalle dos núcleos e zonas nas que se subministra auga e a explicación do funcionamento de todo o sistema de abastecemento.

A auditoría contemplará datos sobre o volume de auga captada e subministrada e un balance de todo o sistema de abastecemento. Elaborarase un plan de actuacións para reducir eivas nos sistemas de abastecemento e habilitar medidas que garantan o subministro nos episodios de seca a situacións de risco sanitario.