Acto de presentación e debate do libro de artista “Serendos Obsolimos “, de Pepe Cáccamo.

CONCURRIDO ACTO DE BOUREL EN VIGO. Cedida

Este venres, 28 de outubro, tivo lugar na Escola de Artes e Oficios de Vigo, o acto de presentación e debate do libro de artista “Serendos Obsolimos “, de Pepe Cáccamo.
A sua producción, do autor ribeiran Antonio Piñeiro, despertou o interese de numeroso público congregado no salón da EMAO, e provocou un rico debate sobre a sua orixinalidade e rareza.
Tratase dunha obra realizada mecanograficamente, paxina a paxina, e acompañada por intervencions plásticas orixinais do autor, nunha serie limitada e asinada.
A peculiar combinación dunha lingua inventada, a impresion a máquina de esctibir, a inclusión de pinturas orixinais e a montaxe manual dos libros, fai de “Serendos obsolimos” un caso ben excepcional no ámbito da arte e a literatura galegas. Sen dubida un exemplar de bibliofilo que, no transcurso do propio acto, foi cualificado coma un feito singularisimo e mesmo iniciatico na nosa cultura.
Importantes personalidades da arte estiveron presentes no acto conducido por Dario Basso e acompañado por un recital poético de Rexina Vega, Gonzalo Navaza, Xavier Baixeras e o propio Pepe Cáccamo, xunto co barbanzan Antonio Piñeiro.

SERENDOS OBSOLIMOS. CONCURRIDO ACTO EN VIGO. Cedida