O Concello de Boiro saca a licitación o proxecto para completar a urbanización das rúas Tenencia e Pesqueira

O Concello de Boiro sacou a licitación o proxecto para completar a urbanización nas rúas Tenencia e Pesqueira por un importe de 100.546,56 euros. As actuacións forman parte do Plan Único Concellos (POS+ 2022) da Deputación da Coruña.

O proxecto, que se atopa en fase de presentación de ofertas, ten como finalidade concreta, en palabras do Concello, “establecer as especificación técnicas para a execución da urbanización dos tramos finais das rúas Tenencia e Pesqueira cun novo pavimento similar ao da contorna e mellorar a rede de pluviais para garantir unhas condicións axeitadas neses espazos urbanos”.

No tramo de Tenencia, no centro urbano de Boiro, vaise levantar o pavimento existente para a execución dunha nova rede de recollida de pluviais e, tamén, realizar a execución dun novo pavimento novo de lastras de formigón e lousas de pedra para a regulación de rasantes.

En Pesqueira, no núcleo de Cabo de Cruz, vaise realizar unha nova rede de recollida de pluviais e un novo pavimento de lastras de granito e lousas de pedra.

O proxecto para a execución das actuacións atopase en licitación, as empresas interesadas poden presentar as ofertas ata o vindeiro 14 de setembro a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.