“Cambios na federación nacional de confrarías de pescadores” – Antón Luaces

Máis de vinte anos avalan a andaina no sector pesqueiro dun home ao que sempre se coñeceu en Galicia polo seu labor como avogado. Un home, Torcuato Teixeira, que se mergullou plenamente nun sector no que chegou  a debater, propoñer, decidir, aportar e apostar, na percura de modificacións estruturais que permitirán que a pesca fose algo máis, moito máis, que guindar ao mar nasas, aparellos, e todo tipo de artes sen máis beneficios que aqueles que deixan os intermediarios.

Torcuato Teixeira incorpórase este xoves -confirmado a este xornal polo presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores  Basilio Otero- como asesor xurídico da entidade, cargo que durante moitos anos ocupou o asturiano Jacinto Insuza.

Agás unha previsible circunstancia de asesoría ou informe de carácter técnico, Torcuato Teixeira abandona as que ata o de agora eran as súas obrigas en PescaGalicia e FREMSS, para se centrar na problemática específica desa outra patronal da pesca de baixura que é a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores da que xa formara parte no seu tempo como patrón maior da confraría de pescadores da Coruña, por certo nuns momentos nada doados para o pósito coruñés.

E reforzo que Torcuato Teixeira significa para a federación nacional de pósitos españois é o que perden as entidades citadas (PescaGalicia e FREMSS) que tiñan nel un importante valedor.

Se ben sempre son necesarias todas as contribucións posibles para manter en primeira liña un sector tan importante no social e no económico como é a pesca -especialmente para Galicia-, os coñecementos de Teixeira evidenciados en moitísimas oportunidades permiten esperar del un labor decisivo para que a Federación Nacional de Confrarías ocupe o lugar que corresponde á importancia que en España ten a pesca de baixura, segmento decisivo en comunidades como a galega, a vasca, a andaluza, a canaria, a cántabra, a asturiana e as do Mediterráneo.

Co desexo de que ese saber facer do novo asesor técnico dea canto antes os primeiros resultados, este cronista fai votos para que os pósitos españois atopen op vieiro que lles permita non só manter o que teñen neste momento, senón que recuperen a representación que ata vai uns anos mantiñan no Estado español.