Adxudicación provisional dos traballos para mellorar as instalacións de pretratamento de Xarás

O Concello de Ribeira adxudico de xeito provisional as melloras funcionais e de operación nas instalacións de pretratamento de augas residuais do polígono industrial de Xarás, situadas no Touro. Esta intervención recaeu na empresa Sociedade de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (FACSA), á espera de que presente a oportuna documentación administrativa a efectos de que tal adxudicación adquira carácter definitivo.

Conforme á súa proposta, a actuación comportará un investimento de 114.746,2 euros, e conta cunha subvención de Vicepresidente Primeira da Xunta.

O Concello lembrou que o proxecto que se vai executar comprende a construción dunha cámara de desareado previa á estrutura de desbaste e cámara de carga do emisario, así como o recrecido da cuberta para dispoñer dunha maior altura libre (de 8,46 a 9,66 metros) que facilite os labores de mantemento.

Amais, contémplanse actuacións adicionais relativas á adaptación de pasarelas, varandas, elementos de acceso e conexións de conducións á nova xeometría proxectada para o conxunto da cámara de carga e pretratamento do emisario.

O prazo de execución da obra son catro meses.

Modificación do bombeo en Pedra Pateira

Ademais do anterior, adxudicouse provisionalmente outra actuación destinada a modificar a estación de bombeo de augas residuais situada en Pedra Pateira a través da instalación dunha nova bomba centrífuga antideflagrante que mellora as instalacións desta infraestrutura.

Neste caso a recaeu en Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., conforme a unha proposta de 20.877.73 euros.