Obras de pluviales, auga potable e pavimentación en Celso Emilio Ferreiro de Aguiño

O Concello de Ribeira informa da adxudicación dunha actuación destinada á renovación de servizo e pavimentación da rúa Celso Emilio Ferreiro, situada na parroquia de Aguiño.
Así, a execución desta obra recaeu na empresa Construcciónes Anspal, S,.L., (había 15 ofertas presentadas) comportando un investimento de 157.300 euros.
Con esta intervención preténdese a pavimentación e renovación das redes de auga potable e pluviais na rúa Celso Emilio Ferreiro. De acordo co proxecto técnico, para a mellora do subministro de auga potable remplazaranse as tuberías existentes por outras de polietileno de alta densidade de 90 milímetros de diámetro, en tanto que no que atinxe a pluviais se disporá un colector de PVC de 315 milímetros. A
calzada será asfaltada cunha mestura de bituminosa en quente e reporanse as beirarrúas e bordillos afectados polas acometidas domiciliarias das redes de auga e pluviais.
A actuación está enmarcada no Plan POS+2021 e ten un prazo de execución de catro meses.