O custo da luz fixarase en 237,1 euros/ MWh, baixando aproximadamente uns 7 euros respecto o luns