O Concello de Ribeira repartirá un total de 42.000 euros nunhas axudas para material escolar renovadas

A concelleira de Servizos Sociais, Ana Barreiro Rego, presentou na mañá deste 29 de agosto as axudas á escolarización 2022-2023 do Concello de Ribeira, que desta volta rexistran un cambio en canto ás condicións socioeconómicas contempladas nas súas bases reguladoras “no ánimo de que cheguen á veciñanza que realmente as necesiten”, explicou, engadindo que entre os criterios que se priman neste curso figuran aspectos como “estar en situación de acollemento familiar”, “ter a condición de familia numerosa” ou estar “en situación de violencia de xénero e monoparentais”. Tamén se terá en conta o feito de que as persoas beneficiarias sexan discapacitadas, ou parámetros como a conciliación laboral-familiar.

Con estas subvencións fináncianse a adquisición de libros e material escolar para educación infantil (comprados exclusivamente no comercio local), así como os comedores en educación infantil, primaria e ESO.

A partida orzamentaria destinada a estas achegas é de 42.000 euros, dos cales 4.000 estarán dedicado a libros e material escolar, e 38.000 euros a comedores escolares, cunha financiamento municipal de 5 euros/día/neno.

O prazo para solicitar estas axudas remata o 14 de setembro, podéndose facer na Oficina de Atención Cidadá do Concello de Ribeira ou no departamento de Servizos Sociais.

As bases poden ser consultadas na páxina web do Concello www.ribeira.gal.