“Filósofos, Historiadores, Librepensadores e Talibáns” – Manuel Domínguez

Nunca coma o día de hoxe foron tan necesarios, os intelectuais, para que a verdade deixe de ser temida, os filósofos e como non os historiadores, sen eles, non se pode comprender o mundo de hoxe, sen eles ocorren os fracasos de estar 20 anos en Afganistán, e chegar ao fracaso do día de hoxe.

Os historiadores, os librepensadores, poden retrotraerse á época, ao ano en que viven os talibáns, o seu ano é 1.443, un historiador, un filosofo ou un librepensador, estaría agora traballando coa España ou a Europa de 1.443 só así se pode entender o seu mundo tenebroso.

En Italia, Galileo Galilei (1564-1642) foi obrigado pola Inquisición a declarar que a súa teoría heliocéntrica era unha hipótese, que situaba ao Sol no centro de todo, en contra da crenza que situaba a Terra como o centro do universo .

Entre 1266 e 1586 realizáronse, só en Francia, polo menos sesenta xuízos contra animais nos tribunais da Inquisición.

Algúns estudos cifran nunhas 60.000 as mulleres que foron executadas por suposta bruxería en toda Europa.

A Inquisición española estaba baixo o control directo da monarquía. A súa abolición foi aprobada nas Cortes de Cádiz en 1812 por maioría absoluta, pero non se aboliu definitivamente ata o 15 de xullo de 1834, durante a Rexencia de María Cristina de Borbón.

Hoxe hai tan só 188 anos que foi abolida a Inquisición, non queda tan lonxe.

Quen non coñece a historia está condenado a repetila.

Que fixeron os USA durante os 20 anos de ocupación en Afganistán? O resultado témolo aquí.
Se os gobernos tivesen a Librepensadores, Filósofos, Historiadores nos seus departamentos de análises isto non ocorrería, cada día son mais necesarios, imprescindibles, sen o coñecemento non haberá paz, nin estabilidade mundial.

Comprensión, entendemento, trasladarse mentalmente ao ano 1400-1500, só desde esa óptica, pódese comprender, comprender para acelerar o proceso de cambio, de evolución.

E non son moitas as persoas que teñen esa capacidade, polo mencionado, historiadores, librepensadores, filósofos, fanse cada día imprescindibles e desde o poder non deben temerlles.
Nin temer aos intelectuais, aínda que a misión destes é ser o aguillón dos gobernos.