“Boa costeira do bonito, malia o incremento do coste do combustible. Antón Luaces

Descargados xa case que 9 millóns de quilos de bonito nos portos do norte peninsular, tan só se esgotou un 60% da cota desta especie. EDste feito garante que haberá bonito dabondo   para que se manteña aberta a campaña  ao longo de todo o mes de setembro. Seguirá polo tanto a costeira desta prezada especie que, polo de agora, está a venderse a prezos máis competitivos debido a que a actual é unha oferta máis escalonada (aínda que condicionada polos prezos do combustible e que o bonito debe ser capturado en zonas máis alonxadas das que ata o de agora edran tradicionais e en menor cantidade que noutras temporadas). Son estes feitos que xustifican o alongamento da campaña-Dwe feito a do ano 2020 rematara o 19 de agosto; a de 2019, o 27 de do mesmo mes; a de 2018, o día 23 de agosto. No ano 2017 pechóuse en outubro, concretamente o día 13; e, en 2016, o 5 de outubro, época que neses momentos era habitual para parar.

O Total Admisible de Capturas (TAC) a nivel mundial foi este ano de 37.801 toneladas. A cota para o conxunto da frota española  é dunhas 18.000 toneladas, moi baixa para os máis de 300 barcos que se adican a esa especie de peixe. O prezo medio ata xullo deste ano roldaba os 4,25 euros o quilo, considerado positivo e preludio dunha boa csmpaña boniteira.

Como xa se dixo, o bonito vai esta temporada ata distancias moi superiores e o recurso non abunda na mesma medida que o facía noutros anos. Tampouco axudou o mal tempo no mar, especialmente nas últimas semanas, o que contribuiu en escasa medida a mellorar as expectativas. E a todo elo compre sumar o aumentol no prezo do carburante, mitigado -en boa hora- durante os últimos días.

Aínda así, os mariñeiros consideran que a campaña pode ser cualificada de “normal”, como tamén cualifican de “histórica” a cota deste ano, que nunca fora tan elevada e que, a máis, conta co cariumbo MSC ded sustentabilidade, o que demostra que a saúde dp stpock de bonoito do norte é boa.