Adxudicada a renovación da pavimentación, pluviais e saneamento da rúa da Chouza en Castiñeiras

O Concello de Ribeira informa da adxudicación dunha nova actuación dirixida a renovar a
pavimentación da rúa da Chouza, situada na parroquia de Castiñeiras, e instalar dúas novas redes de saneamento e pluviais, que ata agora descorrían por unha mesma canalización.
A iniciativa recaeu na empresa Excavaciones Nima, S.L., por un importe de adxudicación de 44.277,49 €. Había 21 empresas presentadas ao concurso.
De acordo co proxecto técnico vanse realizar os seguintes traballos:  Para a condución de augas pluviais disporase polo centro da calzada un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro, xunto con arquetas sumidoiro e pozos de rexistro.
 Para o saneamento instalarase unha tubería de PVC lisa de 315 milímetros e pozos de rexistro.
 E en canto á pavimentación demolerase o firme actual e estenderasae un novo de formigón sobre base de zahorra. A actuación está enmarcada no POS+2021 e ten un prazo de execución de tres meses.