“ADEGA denunciará en Bruxelas a vulneración do dereito comunitario pola que cualifica de invasión eólica”. Antón Luaces

A disconformidade, cando non o rexeitamento de milleiros de galegos á implantación nesta comunidade autónoma de parques eólicos de dubidoso cumprimento das normas comunitarias, porá ao Estado español e á Xunta de Galicia diante da Comisión Europea. De admitir a UE a reclamación dos ecoloxistas de ADEGA, pode abrirse un vieiro que modifique substancialmente a planificación feita ata o de agora para implantar e  territorio galego centos de aeroxeradores na costa e nos montes de Galicia.

Os días 31 de agosto e 1 de setembro serán presentadas ante a Comisión Europea senllas denuncias contra o Estado español e a Xunta de Galicia por teren vulnerado o dereito comunitario nos procedementos de autorización de instalacións eólicas nesta Comunidade Autónoma.

A tales efectos, unha comisión técnico-xurídica da organización ecoloxista ADEGA desprazarase a Bruxelas durante os citados días, convidada pola europarlamentaria do BNG, Ana Miranda. ADEGA presentará, a máis, un informe xurídico no que se analiza a evolución histórica desde o punto de vista legal da implantación de proxectos de produción de enerxía eólica no pais, e de que xeito tivo lugar ao marxe e contraria á normativa europea aplicala.

Para executar as denuncias, van presentarse en Bruxelas dous documentos; un deles atinxirá á vulneración dos dereito da cidadanía en materia de acceso á información e participación pública en relación aos proxectos eólicos en tramitación , LO outro, denunciando o incumprimento das directrices comunitarias en materia de protección do medio ambiente.

Deste xeito tenta ADEGA chamar a atención das autoridades europeas -a través da Comisión Europea- para que investiguen o marco normativo no que se ampara a implantación eólica en Galicia e analice se desde os gobernos do Estado e da Xunta se incumpren as directrices comunitarias nas materias xa citadas, polo cal ADEGA instará á Comisión Europea a que adopte as medidas de advertencia ou sancionadoras que correspondan.

Asimesmo ADEGA achegará o sentir de boa parte da sociedade galega de rexeitamento ao actual modelo enerxético que se puxo en total evidencia nas últimas mobilizacións sociais convocadas pola Coordinadora Eólica Así

Non.