O Concello de Boiro impulsa a empregabilidade do alumnado do Obradoiro de Emprego

A xunta do Goberno local do Concello de Boiro aprobou as bases reguladoras de incentivos á contratación do alumnado traballador participante no Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns – Boiro, con vistas a favorecer a súa empregabilidade. As persoas participantes están a levar a cabo traballos na zona de Neixón no marco das actividades prácticas do programa formativo.

Participan no Obradoiro de Emprego un total de 20 alumnos, divididos en dúas especialidades. Unha parte formase en Actividades Auxiliares en Conservación e outra en Mellora de Montes e Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas. O alumnado realizou formación práctica na contorna da finca de Goiáns, onde se levaron a cabo tarefas de recuperación e coidado das árbores naturais para a conservación de especies autóctonas, e agora, como dixemos, están a realizar traballos en Neixón, na contorna do Centro Arqueolóxico e os Castros.

Ademais da formación teórica e da posta en práctica das habilidades adquiridas, o alumnado formase tamén en competencias xenéricas e destrezas para a procura de emprego, de aí que co “oxbectivo de facilitar a empregabilidade das persoas participantes nesta edición do obradoiro”, o Concello aprobara esta semana as devanditas bases reguladoras.

O Concello de Boiro desenvolve o Obradoiro de Emprego en xestión forestal Torre Goiáns – Boiro durante o curso 2021-2022 mediante o financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia.