“Baixar da burra ou caer do cabalo”. Antón Luaces

Por fin!. Sáeme da alma dicir que me emociona ata que case me saltan as bágoas o feito de que un membro do Goberno de España recoñeza que a actividade pesqueira ten unha “importancia fundamental na estruturación territorial do noso país”.

Nunca tal cousa oira. Nunca tal se vira: considerar que a pesca é fundamental non só na economía senon, amáis, na conxunción territorial de España (porque, que eu saiba, cando un ministro fala do “noso país” é que está a falar de España como nación , esta que fora no franquismo unha “unidade de destino no universal” (pura filosofía falanxista).

Non é, verdadeiramente, unha “gracieta”. Trátase dunha frase redonda, plena, do señor ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, quen, en Huelva, valorou a actividade do sector agroalimentario sublimando que a actividade pesqueira está a xerar a economía e o emprego, tanto directo como en actividades conexas que permiten asentar a poboación nos territorios costeiros.

Non lle soa isto ao lector? Cantas veces teremos “falado” aquí de como inflúe a pesca -sobre todo a artesanal- na fixación de poboación costeira?. Pero é bo que esa mesma conciencia se espalle España adiante sen que sexa un medio de comunicación o que se responsabilice da cuestión.

Abofé que o ministro Planas debeu caer da burra (con perdón) ou do cabalo (como aconteceu a San Pablo cando ia cara a Roma, porque o devandito ministro insistiu na importancia dunha boa ordenación pesqueira de cara ao futuro (ese futuro que San Pablo tamén procuraba) que permite unha actividade rendible compatible coa sustentabilidade dos recursos. Os avances xa se veñen producindo, afirmou Planas, neste ámbito e permite que a frota española dispoña este ano dun incremento do 10% na cota de sardiña ibérica. Unha pesqueira esencial no Golfo de Cádiz, que ten o 39% do total da asignación a España, o que “ven ser o resultado  dun bo traballo”, na opinión do ministro: “Estamos acadando un equilibrio moi interesante entre a estración pesqueira e a sustentabilidade dos recursos”.

Váiche boa.

Saberemos máis de todo este asunto cando, o vindeiro martes, teñamos datos dos acordos adoptados no Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da UE que comezará o luns, 13 de xuño. Un Consello que, seguramente, traerá boas novas -na versión do Goberno español- para o sector pesqueiro deste país.

Oxalá. Non se pide máis