“Ampliar as axudas económicas ao sector pesqueiro”. Antón Luaces

Son cada vez máis os cidadáns españois que barallan algo que, desde a posguerra española non se volveu barallar no conxunto do país: a volta á penuria, mesmo á fame, como  consecuencia das circunstancias mundiais como repercusión pola guerra de Ucraína. Máis en concreto pola suba de presos dos carburantes.

Deste xeito no é de estranar que se soliciten prórrogas ás axudas ao sector pesqueiro para que este poda facer fronte aos problemas económicos da devandita guerra, como o fai o secretario xeral de Cepesca, Javier Garat, cando dí entender as mesmas como medida axeitada “se temos en conta que a suba do prezo dos carburantes práticamente enguliu as bonificacións de 20 céntimos por llitro vixente sdesde o pasado 1 de abril e que o sector pesqueiro volve verse afectado por unha situación difícilmente sostible”.

O proxecto de lei de Medidas Urxentes, actualmente en trámite, é outro recurso para o sector , xa que logo contempla as cinco emendas que os propios pescadores introduciron nel e que os grupos políticos do Congreso dos Deputados xa recibiron.

O sector propón emendar os artigos 15 (bonificación do gasoil), 32 (axudas a empresas armadoras), 32 (axudas aos custes de produción), 37 (aprazamento das cotas da Seguridade Social) e 38 (taxas portuarias).