“Residuos ao mar” – José Manuel Pena

É pouco gratificante darse uno paseo por certas localidades da Ría de Muros e Noia, a comarca do Barbanza, a zona do Ulla ou a comarca do Salnés e ver algunhas marxes fluviais, dársenas portuarias e praias con residuos, principalmente de botellas e botes de plástico. O peor de todo é que, nas localidades da nosa contorna, faise realidade que o 80% dos residuos ao mar son obra do home.

A conservación e protección da contorna natural é unha responsabilidade de todos os cidadáns e xa non é de recibo escoitar que se trate de culpabilizar aos responsables municipais, comarcais ou autonómicos da falta de limpeza ou sucidade dalgunhas marxes de ríos e zonas portuarias, cando a situación créase por nosa propia irresponsabilidade e falta de compromiso coa nosa contorna: cuestión de educación cívica e ambiental.

Custa moito chegar de faenar (da pesca ou do marisqueo) e depositar calquera residuo nos depósitos ou colectores situados en cada porto; subir da praia e depositar os residuos nas papeleiras? Parece ser que si e moito máis organizar cuadrillas veciñais de voluntarios para a limpeza da nosa contorna, preferimos limpar as hortas particulares, o xardín da nosa casa de campo e ensuciar ou deixar de limpar o que é de todos e que todos temos a obriga de manter limpo. Polo menos fagamos caso á lema de que non é máis limpo o que máis limpa senón o que menos ensucia, adquiramos a partir de agora este compromiso e notaremos o cambio.