“Os parvos de Iberdrola”. José Castro López


Dixo o presidente de Iberdrola que o 80% dos españois non pagan o prezo do pool e están a pagar menos que no ano 18 porque baixaron os mpostos”. Pode ser.
Pero engadiu entre as risas e o aplauso dos palmeiros: “Soamente os parvos que seguen coa tarifa regulada marcada polo Goberno pagan ese prezo”.
A última afirmación constata que este dirixente empresarial está fóra da realidade.
A primeira lei das empresas que saen cada día ao mercado para ofrecer produtos e servizos é respectar aos clientes, aos que xamais hai que chamar parvos aínda que ás veces parézano polo seu comportamento
Coa que está a caer “en xeral”, coa inflación que ten a súa primeira repercusión no recibo da luz, como pode ser tan bordo o presidente dunha empresa que ten millóns de clientes acollidos a esa tarifa?
Quen lle coñece e valoran a súa xestión á fronte da compañía din que a Sánchez Galán traizooulle o seu carácter impulsivo e vehemente, que ás veces lle leva a falar de forma displicente cunha dose de arrogancia supremacista. Esa é a explicación benévola, porque un personaxe do humorista satírico Carlos Romeu, #ante unhas manifestacións impertinentes dun político, preguntábase “Como se come isto?” e
el mesmo respondía que “cunha botella de tinto e chopo tras chopo”.
O presidente de Iberdrola debería saber que no negocio- oligopolio da luz, -no seu negocio- paradoxalmente todo é escuridade. A competencia practicamente non existe e os sucesivos ministerios do ramo e compañías eléctricas, como a que el preside, non informaron os clientes con claridade do sistema de formación de prezos.
Iso explica que a maioría dos usuarios non entenden o recibo mensual, non saben que é o pool, a poxa eléctrica, o mercado almacenista ou as peaxes de acceso; teñen dúbidas entre elixir o mercado libre e mercado regulado e non entenden a ristra de impostos.
E os poucos entendidos tampouco teñen fácil elixir a mellor tarifa porque o que un día é favorable para abaratar o recibo, á mañá seguinte resulta prexudicial.
Todo isto significa que os cidadáns, antes que parvos, somos vítimas. Hai poucos anos a Comisión Nacional da Enerxía, o órgano regulador deste mercado, denunciaba o desamparo cidadán #ante as eléctricas e admitía que as numerosas queixas dos usuarios “revelan unha situación de indefensión fronte á o incumprimentos por parte das empresas”.
Ese desamparo e indefensión dos cidadáns é o que debe erradicar o presidente de Iberdrola cunha boa política de información e co bo trato e esmerada atención aos seus abonados. Que non son parvos.