O prezo da luz sitúase en 127,23 euros/ MWh. Isto supón un descenso de máis do 33 % respecto ao sábado