“Cubrir custos nas explotacións leiteiras”. Antón Luaces

O sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) recoñece que, após varias semanas de negociación e con prácticamente o 10% dos contratos asinados, as explotacións leiteiras máis grandes están preto do “obxectivo de prezo”, é decir de cubrir os custes.

Así o manifestou o responsable do sector leiteiro de UU. AA., Óscar Pose, para quen o problema xa non está tanto no prezo que recibirán a partires de agora as explotacións máis grandes, como naquelas que teñen unha produción maior nas granxas pequenas e de tamaño medio.

Queda moito por mellorar para poder cubrir os custos desas explotación dado que manteñen unhas diferencias de prezo en relación coas granxas de maior tamaño, que complican a súa viabilidade. Algunhas empresas foron reducindo algo este diferencial que, vai algunas semanas, chegaba a situarse nos estremos en torno aos 0,08 euros por litro. Agora compre esperar a que a maioría da industria acepte rebaixar  esa diferencia na que paga o litro de leite en función do tamaño das explotación a uns niveis aceptables.

Recoñecéuse que neste mesmo mes por fin se asinaron contratos de referencia entre as partes para os meses de abril, maio e xuño cun prezo medio do leite de vaca de 0,425 euros o litro, ao que hai que sumar materia graxa, proteína e certificacións. Unha medida que pode frear a sangría da desaparición de explotacións de leite en distintas provincias españolas noameadamente nas comunidadeds autónomas de Castela e León e Galicia.

Desde a dirección xeral de Gandarías, Agricultura e Industrias Agroalimentarias confirman con cifras a importancia do sector leiteiro en Galicia, comunidade autónoma que aglutina o 56% das explotacións produtoras  españolas e o 40% da producción anual de leite, aínda que no caso do leite ecolóxico, Galicia representa a metade do mercado nacional.