“Credibilidade política” – José Manuel Pena

Son moitos os que consideran que Galicia é de dereitas. Outros que é de esquerdas. O certo é que nos últimos corenta anos gobernou a dereita e a maior parte do tempo, con maioría absoluta.

Os gobernos do mesmo signo político, gobernando durante décadas, poden dar lugar a situacións prexudiciais para a sociedade civil, como ocorreu en Andalucía, Catalunya ou Madrid, por exemplo. Por iso é moi importante a alternativa política en todos os gobernos, sexa estatal, autonómico, provincial ou municipal. Pero quizais sexa máis necesario e conveniente a colaboración e a participación activa nos labores de goberno de todas as forzas políticas con representación parlamentaria, máxime en momentos de dificultades ou de crise económica ou social como a que estamos a vivir como consecuencia do COVID 19 e a invasión de Rusia en Ucraína.

Certo é que cada Comunidade Autónoma é diferente e Galicia ten unha serie de circunstancias que favorece o voto conservador e tradicional. Moitas persoas desexan seguridade para poder manter a súa situación familiar, persoal e laboral e non queren arriscarse en proxectos diferentes aos xa coñecidos.

En Galicia, non é que o goberno sexa eficaz senón que a oposición non está á altura das circunstancias e no canto de unir forzas dedícanse a anular ao adversario co que terían que gobernar nunhas futuras eleccións.

A dereita case sempre está unida e lava os seus trapos sucios en casa, mentres que a esquerda dedícase a pór a cambadela a quen sobresaia ou poida liderar un proxecto político diferente. Así a imaxe que se ofrece á cidadanía é nefasta e pérdese a credibilidade política e a confianza. Loxicamente, o cidadán, aplícase o devandito popular de que “máis vale malo coñecido que bo por coñecer”.

Galicia merécese ter menos paro xuvenil, menos pobreza e desigualdade, menos emigración económica e máis industria e emprego de calidade.