Convocada en Noia a XXI edición do concurso de literatura de aventuras Antón Avilés de Taramancos

A Concellería de Cultura de Noia que dirixe José Pérez presentou os detalles da nova edición (a XXI) do Certame Literario Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos.

Os detalles foron dados a coñecer polo propio José Pérez, quen indicou que temos de prazo até o 15 de setembro para presentar as nosas contribucións. Entre os requisitos principais establecidos atópanse os seguintes: sermos maiores de idade e presentarmos un único traballo en galego de temática libre que sexa inédito e que estea encadrado no relato de aventuras.

A maiores, determínase que a obra terá que ter unha extensión entre 70.000 e 100.000 caracteres e que deberá presentarse por cuadriplicado en exemplares, mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados.

O premio é único de 3.000 € xunto a unha escultura conmemorativa do artista noiés Alfonso Costa. Ademais a obra gañadora será publicada pola editorial Toxosoutos.

Os traballos serán remitidos ao enderezo:

Concello de Noia, rúa Rosalía de Castro, 2. 15200 Noia (A Coruña)