A Alcaldía de Ribeira someterá ao pleno dúas propostas para mellorar a rúa Romero Ortiz e a curva da Muiñeira con varios derrubes

O Concello de Ribeira presentou os detalles de dúas propostas concretas para mellorar a seguridade viaria, a accesibilidade, a funcionalidade e a estética de dúas contornas no concello: a rúa Romero Ortiz en Santa Uxía (logo do cruzamento coa rúa Cervantes e baixando até a praza de Compostela) e a curva da Muiñeira na parroquia de Carreira.

Na primeira das reformas, a da rúa Romero Ortiz, prevese urbanizar un espazo moi degradado no que se estreita a calzada, procedendo ao derrube de dous inmóbeis (números 17 e 19) en estado de ruína que supoñen importantes atrancos á accesibilidade.

Na curva da Muiñeira (Campos) de Carreira, o obxectivo é aumentar a seguridade viaria e peonil coa demolición total ou parcial de cinco edificacións (na estrada DP-7305).

Estas propostas da Alcaldía serán sometidas a consideración do pleno ordinario da Corporación da próxima semana, contemplando o Concello solicitar o acceso ao vindeiro Fondo de Cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo coa finalidade de financiar a realización destas “dúas importantes actuacións dirixidas a reordenar dous espazos públicos do municipio”.

En Romero Ortiz

No tocante á actuación en Romero Ortiz focalízase en dous inmóbeis que se atopan “nun estado de conservación moi deteriorado, o que redunda na degradación do entorno, ademais de provocar un notábel estreitamento na calzada”, explica o Concello. En concreto, preténdese a adquisición e demolición de ambas edificacións (con superficies totais construídas de 163 e 124 metros cadrados, ocupando cadanseus solares 32 e 37 metros cadrados) e proceder á urbanizar a superficie resultante, creando zonas de paso, espazos verdes e mobiliario urbano. O Concello lembra que a brigada municipal de obras vén de proceder a ampliar ese mesmo tramo da rúa Romero Ortiz uns metros máis abaixo logo da cesión efectuada por unha veciña dunha porción do seu inmóbel que sobresaía da liña de casas.

O proxecto de Ribeira

Actuación en Carreira

En canto á mellora que se pretende efectuar en Carreira, o proxecto inclúe “a demolición completa de tres edificios (con números 22, 24, 26 e 28)” e “a demolición parcial do número 21, derrubando a fachada principal, rehabilitándoa e retranqueándoa á altura das edificacións contiguas”. O espazo resultante será rexenerado e reordenado, o que implicará ademais, en palabras do Concello, “a mellora da seguridade viaria e peonil na zona de actuación a raíz da modificación do trazado da rúa e o suavizado da curva”.

O proxecto de Carreira

Segundo as valoracións recollidas nas citadas memorias de actuación, a proposta de Alcaldía contempla solicitar do Fondo de Cooperación un importe de 164.594,08 euros para a actuación en Romero Ortiz e outro de 533.709,73 euros para a intervención en Carreira. O prazo proposto para a reposición das devanditas cantidades sería de oito anos, de aquí a 2029, a razón de 20.574,26 e de 66.713,69 euros, respectivamente.

A Administración ribeirense xa recorreu ao Fondo de Cooperación para financiar a rehabilitación e ampliación da Casa do Gran Sol na rúa Galicia e crear alí a nova Biblioteca Municipal de Ribeira.