Xornada de Comunicación “Xornalismo e ficción”

Un bo número de profesionais do mundo da comunicación déronse cita no Colexio Maior A Estila de Santiago para celebrar unha xornada sobre o mundo como é tratada a profesión de xornalismo no mundo do cinema e das series de televisión..

As similitudes entre o xornalismo e o guion cinematográfico proveñen do feito de que en ambas as disciplinas perséguese un mesmo fin: contar algo. Pero de onde xorde este suposto parecido na técnica e forma escrita de dous xéneros aparentemente diferentes? En verdade son tan semellantes? Trasládase ben ás películas e series o traballo dos xornalistas?

Esta cuestión analizouse en dous paneis distintos. No panel de xornalistas interveu Susana Luaña, Alejandro López, Alberto Varela, Juan Capeáns e o decano de xornalismo da UCS Xosé Ramón Pousa, presentados polo crítico de cinema Claudio Sánchez da Neta.

Pola súa banda o panel de guionistas estaba integrado por: Lida Fraga, Carlos Portela, Víctor Sierra, Araceli Gonda, moderado pola directora da TVG Rosa Vilas.