“Sardiñas viviñas e controladas” – Antón Luaces

Os salabardos traen prata no seu filamento dende que, o día 4 do mes que andamos, a campaña da sardiña deste ano 2022 fora aberta en augas Ibéricas pola Secretaría Xeral de Pesca (SGP) a petición do sector extractivo. Dende o luns xa se pesca sardiña, polo tanto, na Zona CIEM 8c e 9a que corresponden ao Cantábrico Noroeste, Portugal e Golfo de Cádiz. Ese mesmo luns o prezo foi de 4 euros o quilo, cantidade que se reduciu ostensiblemente ata o día de hoxe.

En base ao Plan de recuperación da sardiña, a campaña limita as capturas totais para a frota española a 14.827 toneladas, cantidade que dobra á que dispoñía a frota o pasado ano e que a organización de cerqueiros galegos ACERGA considera actualmente escasa.

Conforme o reparto realizado pola SGP, 381.074 quilogramos (381,074 toneladas) corresponden ás embarcacións de artes menores que empreguen artes do xeito; 8.668,018 toneladas (8.668.018 quilos) serán para as frotas do cerco e aquelas outras altamente selectivas coma o racú e as piobardeiras censadas no Cantábrico Noroeste, e 6.778,678 Tm. (6-778.678 quilogramos) para os barcos do Golfo de Cádiz.

A pesqueira será pechada cando se constate un consumo que indique a proximidade do esgotamento das cantidades establecidas.

Con carácter xeral -e coa excepción dos barcos que empregan o xeito- a campaña chegará á súa fin ás 0:00 horas do día 1 de novembro.

Dende o pasado 4 de abril e ata o 31 de maio, os barcos con ata 8 tripulantes, enrolados e embarcados no Cantábrico Noroeste, dispoñen de 1.200 quilos de sardiña por buque e día de pesca coa novidade de que só poderá haber 400 quilos con tamaño de entre 11 e 15 centímetros. Os buques con 9 ou máis tripulantes poderán pescar 1.500 quilos por buque e día coa salvedade, ao igual cos anteriormente citados, de que só poderán dispor de 400 quilos de sardiña dun tamaño de 11 a 15 centímetros.

A partir do día 1 de xuño o primeiro grupo de buques (de ata 8 tripulantes) disporán de 1.500 quilogramos por buque e día entre o luns e o mércores, e 1.800 quilos entre o xoves e o venres. Para os buques da segunda tanda (con 9 ou máis tripulantes) 2.000 quilos por buque e xornada de pesca entre o luns e o mércores, e 2.300 quilos entre xoves e venres. Entre estes topes só poderá haber 400 quilos de sardiñas de tamaño entre os 11 e os 15 centímetros. Estes topes poderán ser revisados en función da evolución da pesqueira. A bordo de cada barco irá un observador.