Mar facilita con máis de 330.000 euros a operatividade das confrarías

A Consellería do Mar confirmou que colabora “un ano máis” coas catro federacións de confrarías de pescadores de Galicia -a galega e as provinciais da Coruña, Lugo e Pontevedra- poñendo á súa disposición 332.000 euros en axudas para “facer fronte aos gastos correntes que se produzan no ano 2022 derivados do seu funcionamento”.

As catro federacións, que agrupan ás 63 confrarías da comunidade autónoma e que aglutinan a máis de 13.000 profesionais afiliados, poderán beneficiarse de apoios para atender pagamentos relacionados coa contratación de persoal, arrendamentos, reparacións e material de oficina ou indemnizacións por razón de servizo, entre outros.

Para o control de cada un destes convenios créase unha comisión de seguimento composta por dous membros designados por cada unha das partes asinantes. A vixencia desta colaboración é ata o 31 de decembro de 2022.

Con estes apoios o Executivo galego busca “afianzar a co-gobernanza e a co-xestión do medio mariño entre a Administración e o propio sector e poñer en valor o labor das federacións na representación e defensa dos intereses do sector marítimo-pesqueiro co obxectivo de impulsar a súa competitividade e a súa sustentabilidade”.